ТУРИЗЪМ

Село Бероново е сгушено в ниския Балкан. Околностите му са обрасли с иглолистни и ширколистни гори, чудесно място за разходки, бране не гъби и билки. В близост да селото природни забележителности са:

Пробѝйния камък

Пробѝйния камък, Пробития камък - интересно скално образувание, представлява скала от пясъчник, изваяна от времето. Днес вече наричан Беро̀новската гъба, тъй като след разрушаването на част от него - прилича на гъба. Тук са се провирали на Гергьовден за здраве. Намира се в североизточния край на селото, Забелязва се отдалече, защото е на високо място и на открита поляна.

Миризлѝвата вода̀

Миризлѝвата вода̀ - кладенче на брега на р. Луда Камчия. Минерален серлив извор. Разположен северно от селото, граничи със с. Везенково. Край него ставали обичаите на Гергьовден. Днес на място е изградена чешма и място за почивка.

Юртлу̀ка

Юртлу̀ка – местност югоизточно до Бероново. Днес обработваеми площи, в северния край на местността протича река. Има предание за 40 бакърджийници. В местността се откривали много кладенци.

Мо̀ста

Мо̀ста, Голѐмия мост – Северозападно от Бероново в посока към с.Садово, мост - строен през 19 в. От първоначалния строеж е запазен само средния кивгир. Другите два са подновени през 1911г. Преданието разказва: „моста деня го правели, вечер - падал. Решили, която от жените първа донесе ядене, да я вградят. Всичките казали на жените си, само майсторът не казал. Неговата жена донесла първа ядене и я зазидали. Мостът капел - това били сълзите на децата й”. На оригиналния (средния) кивгир има надпис на арабица.

Синия вир

Синия вир - в околностите на с.Медвен. Намира се на Медвенската река, която се влива в река Луда Камчия. Чудесно място за прохлада през горещите летни дни.

р. Луда Камчия

Река Луда Камчия - Минава в непосредствена близост до село Бероново, като го опасва от южната и източната страна. С нейните чисти вирове и красиви места, река Луда Камчия е прекрасно място за разходки, спортен риболов, къпане през горещите летни дни.

Во̀лския камък - каменна фигура, наподобяваща вол.

Ку̀литу – местност югоизточно от Бероново. В миналото дъбова гора. Днес - борова. По предание там имало турски стражеви пост.

Калето - средновековна крепост, намираща се встрани от Върбишкия проход - на около 2 километра. Тук се е състояла битката между войските на хан Крум - предводителя на българите и Никифор - предводителя на византийците. Битката е завършила трагично за византийците.